Tartalomjegyzék
1. BEVEZETÉS

2. A VAGYON MEGSZERZÉSE - A KRITIKUS PONTOK
2.1. Az adásvétel
2.2. Az ajándékozás
2.3. A kölcsön
2.4. Gazdasági társaság
2.5. Öröklés - a hagyatéki eljárás szabályai
2.6. Illetékszabályok
2.7. Devizaszabályok

3. CSALÁDI KAPCSOLATOK ÉS AZ ADÓZÁS
3.1. A házastárs
3.2. Élettársak
3.3. A gyermek adójogi helyzete
3.4. A rokonok adójogi helyzete

4. A LÁTHATÓ VAGYON
4.1. A készpénz
4.2. A bankszámla
4.3. Értékpapírok, befektetés
4.4. Biztosítás
4.5. Cégek, vállalkozások
4.6. Ingatlan
4.7. Építkezés
4.8. A gépkocsi
4.9. Yacht, hajó
4.10. Repülőgép, helikopter
4.11. Műtárgyak, festmények
4.12. Utazás

5. JÁTÉKSZABÁLYOK AZ ADÓELLENŐRZÉSBEN
5.1. Milyen eljárás az adóellenőrzés?
5.2. Az ellenőrzés akadálya: az elévülés
5.3. Melyik adóhatóság jogosult lefolytatni az ellenőrzést?
5.4. Az ellenőrzés megindítása
5.5. Az ügyvéd szerepe az adóellenőrzésben
5.6. Az adóellenőrzés helyszíne
5.7. Határidők az ellenőrzésben
5.8. A határidő mulasztások kifogásolása
5.9. Az adóellenőr kötelezettségei
5.10. Az adóellenőr elfogultságának kérdése
5.11. Az adóellenőr jogai az ellenőrzés során
5.12. Adózói jogok az ellenőrzésben
5.13. Az adóellenőrzés tényleges lefolytatása, menete
5.14. Az iratok bevonásának szabályai
5.15. Nemzetközi megkeresések
5.16. Az ellenőrzés befejezése
5.17. Az ellenőrzés költségeinek viselése
5.18. Az I. fokú adóhatározat szabályai
5.19. A kézbesítés szabályai
5.20. Az I. fokú határozat módosítása és visszavonása
5.21. Biztosítási intézkedés az I. fokú határozata alapján
5.22. Fellebbezés az I. fokú adóhatározat ellen
5.23. A II. fokú adóhatározatra vonatkozó szabályok
5.24. Felügyeleti intézkedés iránti kérelem
5.25. Az adóhatározat bírósági felülvizsgálata
5.26. Fizetési könnyítések - a méltányossági eljárás
5.27. Utazási korlátozás

6. HOGYAN BECSÜL AZ ADÓHATÓSÁG?
6.1. Adatgyűjtés - honnan szerzi információit az adóhatóság?
6.3. A vagyongyarapodás ellenőrzés 8 lépése
6.4. A vagyongyarapodás ellenőrzés időbeli forgatókönyve

7. VAGYONBECSLÉS ÉS ALKOTMÁNYOSSÁG
7.1. Miért nem alkotmányellenes?
7.2. Mi alkotmányellenes?
7.3. A vagyongyarapodás ellenőrzés szabályai nemzetközi egyezményekbe ütköznek
7.4. A vagyon diszkriminál?

8. HOGYAN BIZONYÍTSUK BE VAGYONUNK ADÓZOTT FORRÁSÁT?
8.1. Adózói stratégiák a vagyongyarapodás ellenőrzésben
8.2. Azok a 80-as évek...
8.3. Adómentességek 1988-2006
8.4. Jövedelemnek nem számító tételek 1988-2006
8.5. Az adózatlan jövedelmek kérdése
8.6. A bizonyításról általában
8.7. A bizonyítás szabályai az adójogvitákban
8.8. Az adóhatóság bizonyítási kötelezettsége
8.9. A becslés jogalapjának bizonyítása
8.10. A becslés összegszerűségének bizonyítása
8.11. Az adózó bizonyítási kötelezettsége
8.12. Az adózó által bizonyítandó tények
8.13. Az adózó bizonyítási terhe
8.14. A bizonyítási kényszer
8.15. A bizonyítási eszközök
8.16. A hitelt érdemlőség
8.17. Az adózó saját nyilatkozata
8.18. A nyilatkozattétel szabályai
8.19. A saját nyilatkozat helyes alkalmazása
8.20. A nyilatkozattétel helyes időpontja
8.21. A nyilatkozat megtétele
8.22. A hozzátartozók nyilatkozata
8.23. Tanúk - a tanúvallomás kontrolljai
8.24. Okiratok
8.25. Szakértői vélemény

9. ZÁRSZÓ

10. ESETGYŰJTEMÉNY (1-22.)

11. IRATMINTÁK
11.1. Adózói nyilatkozat az ellenőrzés megindításakor
11.2. Bizonyítási indítvány
11.3. Jegyzőkönyvi észrevétel
11.4. Fellebbezés az I. fokú adóhatározat ellen

 

Megrendelő lap

 

Vissza a főoldalra

 

 

Olvasói vélemény
...e könyv nélkül - szent meggyőződésem - nem tudtuk volna sikerre vinni az APEH ellenünk indított vizsgálatát. A fél évig tartó vizsgálat részünkre kedvező (SZJA pótbefizetés-, késedelmi pótlék- és bírság befizetése nélküli) lezárása kapcsán nyugodtan ki merem jelenteni, hogy ez többek között az Ön jó tanácsainak is volt köszönhető.

Könyvét mindenkinek figyelmébe ajánlom, akár túl van, akár még előtte egy ilyen embert próbáló vizsgálatnak.

L.B.

 

Tartalomjegyzék
A könyv teljes tartalomjegyzéke itt megtekinthető.

 

Vásárlás személyesen
A könyv megvásárolható az
ADÓNET.HU Zrt.
1085 Budapest
József körút 53. I. em.
8. számú Ügyfélszolgálatán.
Telefon: 06 1 267 5010.

Részletes térkép